Polityka prywatności

serwisu RAK IT czyli jak uderzyłam w raka z każdej strony

1. Poniżej znajdziesz wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej: https://rak-it.pl i wszystkich jej podstronach.

2. Administratorem strony internetowej i Twoich danych osobowych jest: Radosław Kowalik RS ul. Pachońskiego 14/71 31-223 Kraków, NIP 637-20-55-911.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”  

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

7. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Rak It czyli jak uderzyłam w raka z każdej strony. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Meta Platforms Ireland Limited (czyli Facebook, Instagram): https://www.facebook.com/privacy/explanation

Vimeo – osadzamy na stronach swojego serwisu www elementy wideo udostępniane z serwisu Vimeo. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Vimeo. Vimeo śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne: https://vimeo.com/privacy

Pytanienasniadanie.tvp.pl – na stronie www osadzony jest element kierujący do zewnętrznej strony https://pytanienasniadanie.tvp.pl/. Informacje na temat polityki prywatności dostępne są: https://polityka-prywatnosci.tvp.pl/

12. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

13. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

MECHANIZM COOKIES

1. Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.

2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.

3. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.

5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich, w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

7. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz „analityczne”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Serwisu oraz do podejmowania działań, o których mowa w ust. 8 poniżej.

8. Administrator, w celu realizowania działań marketingowych, może w stosunku do Użytkowników korzystać z narzędzi umożliwiających tworzenie i prezentowanie spersonalizowanych ofert kierowanych do określonych Użytkowników, jak również umożliwiających automatyczny kontakt marketingowy w formie wiadomości e-mail i powiadomień push. Administrator może w tym celu wykorzystać dane dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie, uzyskanych za pośrednictwem Plików Cookies lub zbliżonych technologii. Przetwarzanie takich danych pozwala na analizę zachowania określonych grup Użytkowników korzystających z Serwisu i automatyczne tworzenie treści mogących lepiej odpowiadać ich preferencjom i zainteresowaniom, nie wywołując jednak żadnych skutków prawnych i nie wpływając istotnie na sytuację Użytkowników. 

Administrator korzysta z następujących narzędzi:

Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i działaniami remarketingowymi.

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/

• Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics witryna zamieszcza w komputerze Użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. Informujemy, że dane śledzone sa na mocy porozumienia z GOOGLE Inc. i używamy mechanizmu anonimizacji nr IP użytkownika. W każdej chwili Użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.Dane są również wykorzystywane do takich celów jak raporty demograficzne, remarketing/retargeting oraz śledzenie aktywności na stronie: przewijanie strony, kopiowanie elementów strony, czasy aktywności i poszczególne zdarzenia podczas edycji strony. Dane zbierane są anonimowo. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. 

• Wbudowany kod Google Ads – korzystamy również z konwersji rozszerzonych Google Ads, które przesyłają do systemu reklamowego zaszyfrowane szczegółowe dane klientów.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences

• Wtyczki kierujące do Social Mediów (Facebook, Instagram)

9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

10. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Śledzenie danych można wyłączyć, m.in. pod adresem przygotowanymprzez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

• Jak zarządzać plikami Cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

  • Mozilla Firefox
  • Internet Explorer
  • Google Chrome
  • Safari
  • Opera

11. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

12. Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie https://rak-it.pl

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.